Vad händer nu?

När det värsta redan har hänt...är Engagemang, Kunnighet och Empati ofta av största vikt för  närstående. Vi lotsar Er rätt och finns vid Er sida genom hela begravningen.

När ett väntat dödsfall skett i hemmet eller på ett boende kan transport av den avlidne vara aktuellt.

Detta görs inte som många tror av ambulans, utan bokas med en begravningsbyrå. Läkare eller annan behörig vårdpersonal måste bekräfta dödsfallet innan en hämtning sker. 

Vi svarar dygnet runt och hjälper Er till rätta. Det bör nämnas att det inte är akut att hämta om Ni inte själva önskar det. Det kan vara fint och tryggt för både avliden och anhörig att få landa lite i det som skett och att hämtning sker inom kort.

 Våra transportörer arbetar med  värme och etik och gör detta till en fin färd för den avlidne och för Er anhöriga. Den avlidne förs till bårhus eller bisättningslokal.

Vet Ni redan vilken form av begravning som önskas, kyrklig eller borgerlig, är det fint om den avlidne hämtas i kista om förutsättningarna tillåter detta. Eventuell brist på utrymme eller trånga trapphus kan försvåra. Vi guidar Er rätt i samma stund ni kontaktar oss.