Musik

Musik säger mycket och är en så viktig del i en begravning. Den är många gånger vackrast om den framför av musiker i lokalen men kan också vara förinspelad. I begravningsakter i Svenska kyrkans ordning skall det alltid vara minst 2 psalmer med i programmet. Även under en borgerlig akt kan man spela psalmer och urvalet är brett.

Vi ger gärna tips på psalmer och annan musik och har många och goda kontakter med duktiga musiker att framföra dem.