Juridik

Bouppteckning

En bouppteckning måste upprättas efter att en person har avlidit och de som ingår i dödsboet har i uppgift att utföra detta. En sammanställning görs av den avlidnes tillgångar och skulder. En bouppteckning ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Den ska innehålla följande:

  • bouppteckningen i original
  • vidimerad kopia av bouppteckningen
  • bestyrkta kopior eller original av testamenten, kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen, avsavståenden och liknande
  • fullmakt i original (om det finns en fullmakt)

Arvskifte

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna om hur tillgångarna i boet ska fördelas. Detta kan göras efter att bouppteckningen är upprättad och godkänd av Skatteverket. 

Skiftet innebär att ni delar upp tillgångarna mellan varandra som ni själva önskar eller som det står angivet i ett eventuellt testamente. 

Testamente

Med ett testamente går det att bestämma hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter att du har avlidit. Men här är det viktigt att alla formkrav uppfylls för att det ska vara giltigt. Alla som har fyllt 18 år har rätt att upprätta ett testamente, med undantag för den som har fyllt 16 år och har tjänat pengar genom arbete, fått i gåva eller genom testamente med föreskrift om egen förvaltningsrätt. Vi rekommenderar att man söker professionell hjälp när man ska skriva ett testamente för att undvika tolkningsproblem.

Framtidsfullmakt

Den 1 juli 2017 infördes framtidsfullmakter. Genom att upprätta en fullmakt så kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. Det skulle till exempel kunna bero på att du är fysiskt eller psykiskt sjuk.

 

Vi kan boka in möte för ex. bouppteckning eller annan juridisk handling när ni besöker oss eller så förmedlar vi kontakten. Broschyrer som berättar mer finns att hämta på vårt kontor.