Gravsten

För många är gravstenen det sista praktiska göromålet efter en begravning.

Den kan vara utformad på otal sätt, vara stor eller liten, stående eller liggande och av olika stenarter.

Våra samarbetspartners utför textkompletteringar på befintlig sten eller skapar nya vackra stenar av svenska, tåliga material. Även tvätt, omförgyllning eller omslipning av sten samt dekorationer kan ombesörjas. Vi ger er råd och stöd i det ni önskar beställa.

Hör med oss för mer information eller kom in och se våra stenprover och hämta med en broschyr hem.