Naturliga rum

Om ni redan vet den avlidnes önskemål om Kyrklig eller Borgerlig ceremoni
är det till stor hjälp för Er när det kommer till att välja plats för avsked.

Religiöst rum eller i ett av naturen skapat rum? På bryggan vid havet eller sjön?
På en båt med avslutande spridning av askan i havet eller i hemmets lugna, trygga vrå?
Alternativen för var och hur man kan hålla en borgerlig begravningsceremoni är många och det här är något vi på Lilium Begravning är riktigt bra på. Tillsammans hjälps vi åt att hitta det rätta stället för begravningen, så att det blir precis så personligt och fint som ni önskar.