Borglig ceremonilokal

Om ni redan vet den avlidnes önskemål om Kyrklig eller Borgerlig begravningsceremoni
är det till stor hjälp när det kommer till att välja plats för akten.

Församlingshem, samlingssal eller i en restaurang? Kanske på logen till er lada eller i ett orangeriet?
Alternativen för var man kan hålla en begravningsceremoni är många och vi har lång erfarenhet och kunskap av vilka lokaler som kan passa just era önskemål.
Tillsammans hjälps vi åt att hitta det rätta stället för begravningen, så att det blir precis så personligt som ni önskar.